دستورالعمل تعمیر و نگهداری تجهیزات ایمنی شناورها

دستورالعمل تعمیر و نگهداری تجهیزات ایمنی شناورها

۱۴۰۱/۱۱/۱۱     07:46

 

بر اساس بخش 10.1 کد  ISM، سیستم مدیریت ایمنی شرکت باید دارای برنامه ای برای تعمیر و نگهداری تجهیزات ایمنی کشتی باشد به گونه ای که آماده به کاربودن این تجهیزات مطابق با قوانین و مقررات، کدها، دستورالعمل ها و استانداردهای مربوطه، تضمین شود.

مجریان ISM باید اطمینان حاصل کنند که برنامه تعمیر و نگهداری موجود در کشتی ها از دستورالعمل های اصلاح شده پیروی می کند و اصلاحات یا بازنگری های لازم نیز باید انجام شود.

در این مقاله، دستورالعملی جامع برای تعمیر و نگهداری تجهیزات ایمنی کشتی های مشمول کنوانسیون سولاس تهیه شده است. با مرین تاپیکس همراه باشید.  

LSA On-Board Maintenance Guidance

LSA On-Board Maintenance Guidance

LSA On-Board Maintenance Guidance

LSA On-Board Maintenance Guidance

LSA On-Board Maintenance Guidance

نویسنده, ادمین
ادمین
مهندس دریا و نویسنده مرین تاپیکس
سلب مسئولیت
علیرغم تلاش های تیم مرین تاپیکس به منظور اطمینان از درستی و کامل بودن محتویات این مقاله، مسئولیتی بابت وجود ایرادات یا از قلم افتادگی در متن مقالات، متوجه تیم تحریریه مرین تاپیکس نیست.