روش های محافظت در برابر گسترش آتش سوزی در اماکن زیست شناورها

روش های محافظت در برابر گسترش آتش سوزی در اماکن زیست شناورها

۱۴۰۱/۰۲/۲۹     12:55

مقدمه

بر اساس الزامات مقرره 7.5.5 فصل 2-2 کنوانسیون سولاس، تمام شناورهای باری مشمول این کنوانسیون به غیر از تانکر ها، باید برای جلوگیری از گسترش آتش سوزی در فضاهای زیر یکی از روشهای مشخص شده را انتخاب و اجرایی کنند.

 1. اماکن زیست (Accommodation Spaces)،
 2. فضاهای خدماتی (Service Spaces)
 3. ایستگاه های کنترل (Control Station)

روش های حفاظت در برابر گسترش آتش سوزی مطابق با الزامات کنوانسیون، سه روش زیر می باشند:

 1. Method IC
 2. Method IIC
 3. Method IIIC

نکته مهم: برای شناور های باری از نوع تانکر فقط روش اول باید پیاده سازی شود.

روش اول (Method IC)

 1. شناور باید مجهز به یک سیستم ثابت کشف و اعلان آتش سوزی بوده و این سیستم به گونه ای باشد که در تمام راهرو ها، راه پله ها و مسیر های فرار در اماکن زیست، حسگر های کشف دود (Smoke detector) جانمایی و نصب شده باشد.
 2. در این روش، دیواره های جدا کننده داخلی اماکن زیست از نوع نسوز و کلاس B یا C می باشند. عموما، در این روش نیازی به استفاده از سیستم کشف و اعلان آتش سوزی و آب فشان خودکار (automatic sprinkler, fire detection and fire alarm system) نمی باشد.

جدول شماره 1، خلاصه ای از این الزامات را بیان می کند.

روش دوم (Method IIC)

 1. در این روش، سیستم اتوماتیک آب فشان و کشف و اعلان آتش سوزی (که بر مبنای الزامات مندرج در کد FSS تأیید شده است) برای کشف و اطفای آتش سوزی در اماکن زیست، آشپز خانه ها و دیگر فضاهای خدماتی (Service Spaces) به غیر از فضاهایی که خطر آتش سوزی کمی دارند مانند اماکن بهداشتی (Sanitary Spaces) و فضاهای خالی (Void Spaces)، نصب می گردند. لازم به ذکر است که این سیستم ها باید بر اساس مشخصات و الزامات کد FSS طراحی و ساخته شده و دارای گواهینامه تأیید نوع محصول (Type Approval) نیز باشند. علاوه بر آن، یک سیستم ثابت کشف و اعلان آتش سوزی دیگر نیز به گونه ای نصب شود که در تمام راهرو ها، راه پله ها و مسیر های فرار درون اماکن زیست، حسگر های کشف دود (Smoke detector) جانمایی شده باشند.
 2. نازل های سیستم آب فشان خودکار که در بند بالا مشخص شد، باید به گونه ای جانمایی و نصب گردند که در تمام فضاهای مستعد به شروع آتش سوزی بدون هیچ محدودیتی حتی از جانب دیواره های این فضا ها، قادر به خاموش کردن آتش سوزی باشند.

روش سوم (Method IIIC)

 1. در این روش یک سیستم ثابت کشف و اعلان آتش سوزی در اماکن زیست و فضاهای خدماتی نصب می شود. از حسگر های کشف دود برای تمام راهروها، راه پله ها و مسیر های فرار درون فضاهای مذکور به غیر از مکان هایی که اساسا خطر آتش سوزی کمی دارند مانند فضاهای خالی، فضاهای بهداشتی و غیره، استفاده می گردد.
 2. حسگر های سیستم کشف و اعلان آتش سوزی ای که در بند بالا مشخص شد، باید به گونه ای طراحی، ساخته و نصب گردد که در تمام فضاهای مستعد به شروع آتش سوزی بدون هیچ محدودیتی حتی از جانب دیواره های این فضا ها، قادر به کشف و اعلان آتش سوزی باشند. البته در فضاهای با مساحت بالای 50 متر مربع که توسط دیواره های با کلاس B یا A محصور شده باشند می توان تغییراتی انجام داد.

جدول زیر روش حفاظت از این فضا ها را به صورت خلاصه، بیان می کند.

Protection Method Protection spaces Auto-sprinkler, fire detection and fire alarm system (Reg.II-2/12) (FSS Code Ch.8) Fixed fire detection and fire alarm system (Reg.II-2/13) (FSS Code Ch.9)
IC Corridors, stairways, escape routes within accommodation -- X
IIC Accommodation spaces, galley, service spaces except empty room or toilets. X --
IIC Corridors, stairways, escape routes within accommodation -- X
IIIC Accommodation spaces, service spaces except empty room or toilets. -- X

نکته مهم: در صورتی که یک کشتی بر اساس روش سوم ساخته شده باشد، سیستم کشف تنها مختص اماکن زیست خواهد بود. فضاهای خدماتی که جدا از اماکن زیست ساخته شده باشند، نیازی به نصب این حسگر ها نخواهند داشت.

نویسنده, ادمین
ادمین
مهندس دریا و نویسنده مرین تاپیکس
سلب مسئولیت
علیرغم تلاش های تیم مرین تاپیکس به منظور اطمینان از درستی و کامل بودن محتویات این مقاله، مسئولیتی بابت وجود ایرادات یا از قلم افتادگی در متن مقالات، متوجه تیم تحریریه مرین تاپیکس نیست.