میدان دید در پل فرماندهی

میدان دید در پل فرماندهی

۱۴۰۱/۰۲/۲۳     11:43

بر اساس مقرره 22 فصل پنجم کنوانسیون سولاس، کشتی های با طول کلی (Overall Length) 55 متر و بیشتر که بعد از 1 جولای 1998 ساخته شده اند، باید مفاد این مقاله را رعایت کنند و البته برای شناورهای با محدوده طول ذکر شده که قبل از این تاریخ ساخته شده باشند، در صورتی که رعایت این الزامات نیاز به تغییرات سازه ای یا نصب تجهیزات جدید داشته باشد، انجام آن ضروری نیست.

این مقرره زوایا و محدوده های دید مختلف، شرایط قابل قبول زوایای کور را به منظور حفظ دید مناسب و ایمن مشخص می کند. تصاویر شماره 1 تا 5 کاملا شماتیک، این زوایا و محدوده های دید ایمن را توصیف می کند که در ادامه این مقاله و در بند های 1 تا 9 این الزامات به صورت خلاصه و مفید، بیان می شود.

Navigation Bridge Visibility-a

تصویر شماره 1

Navigation Bridge Visibility-b

تصویر شماره 2

بند شماره 1: حداقل میدان دید طولی از جلوی کشتی و برای فرد ایستاده در محل دیده بانی (Conning Position)، تا فاصله ای معادل 500 متر یا دو برابر طول کشتی (هر کدام که کمتر باشد)، می باشد. (تصویر شماره 2)

منظور از میدان دید، میدان دید جلوی شناور با هر تریم و آبخوری و در زوایای 10± درجه نسبت به خط مرکزی شناور است.

بند شماره 2: هیچ زاویه کوری برای میدان دید مشخص شده در بند شماره 1، با زاویه بیشتر از5 درجه (به دلیل وجود موانعی مانند بار های حمل شده، جرثقیل های شناور و ...) مجاز نیست. دیگر الزامات مشخص کننده محدوده های مجاز زوایای کور در حالت های زیر بیان گردیده اند. (تصاویر شماره 1 تا 3)

 1. زوایای کور در میدان دید سطح دریا و در زوایای دید 10± درجه نسبت به خط مرکزی شناور، نباید بیش از 5 درجه باشند. در دیگر زوایای دید این محدوده حداکثر 10 درجه می باشد.

  A2, A3≤ 5°

  A1, A4 ≤ 10°

 2. مجموع تمامی زوایای کور موجود، نباید بیش از 20 درجه باشد

  A1+A2+A3+A4 ≤ 20°

 3. زوایای قابل دیدن بین زوایای کور در میدان دید باید حداقل 5 درجه باشد و کمتر از این مقدار قابل قبول نیست

  B1, B2, B3, B4, B5 ≥ 5°

Navigation Bridge Visibility-c

تصویر شماره 3

بند شماره 3: میدان دید افقی از موقعیت دیده بانی کشتی (Conning Position) باید حداقل 225 درجه باشد که 180 درجه آن در دید جلو و 22.5 درجه در هر سمت و دید به سمت عقب شناور باشد. این میدان دید در تصویر شماره 1 به خوبی نشان داده شده است. 

بند شماره 4: میدان دید افقی در عرشه های کناری پل فرماندهی (Bridge Wing) باید 225 درجه باشد که 45 درجه آن به سمت داخل و جلوی شناور می باشد. تصویر شماره 1 موقعیت و زاویه دید مشخص شده را دقیقا نمایش می دهد.

بند شماره 5: میدان دید افقی در موقعیت هدایت کشتی (Steering Position) باید 60 درجه به هر سمت و مجموعا 120 درجه باشد. (تصویر شماره 2)

بند شماره 6: دید مناسب به بدنه شناور از عرشه های کناری آن باید به گونه ای باشد که:

 1. فرد قرار گرفته در این مکان به منظور حفظ ایمنی تنها نیاز به خم شدن به اندازه حداکثر 400 میلی متر داشته باشد و در این حالت بتواند بدنه کناری و سطح دریا را ببیند. ( تصویر شماره 4 )
 2. سطح دریا، در بیشترین آبخور مجاز تا 500 میلی متری بدنه شناور از عرشه کناری و بدون نیاز به خم شدن، دیده شود.

تصویر شماره 4، کاملا نشان دهنده این موضوع خواهد بود.

Navigation Bridge Visibility-d

تصویر شماره 4

برای برخی کشتی های خاص که طوری طراحی شده اند که در عملیات معمول خود از جهت عرضی به شناور های دیگر بسیار نزدیک می شوند مانند یدک کش ها، کشتی های پشتیبان فراساحل (OSV)، کشتی های نجات، کشتی های کار(Work Ship)مانند جرثقیل های شناور (Floating Crane) برای اعمال شرایط مقرره 22.1.16، عرشه های کناری پل فرماندهی می توانند تا جایی امتداد داشته باشند که دید سطح دریای شناور مطابق با آنچه در تصویر شماره 4 نشان داده شد، به جای 500 میلی متر، 1500 میلی متر از بیشترین عرض شناور را پوشش دهد. در صورت تغییر نوع شناور به غیر از آنچه در این بند شرح داده شده، الزامات قبلی به شناور اعمال می گردد.

استفاده از دوربین های مداربسته برای کشتی های با طراحی نامتعارف (Non-Conventional Vessels)، به غیر از آنچه در پاراگراف بالا توضیح داده شد، به شرط وجود شرایط زیر، ممکن مورد قبول واقع شود:

 1. سیستم دوربین نصب شده، باید مستقل بوده و در هر سمت شامل موارد زیر باشد:
  1. کابل برق و قطع کننده مدار (Circuit Breaker) از تابلو فرمان اصلی (Main Switchboard) به دوربین و صفحه نمایشگر آن
  2. دوربین
  3. صفحه نمایشگر
  4. خطوط انتقال تصویر از دوربین به نمایشگر
  5. دیگر اجزای مورد نیاز برای عملکرد کل سیستم
 2. برق مورد نیاز این سیستم از برق اصلی شناور تأمین گردد و البته نیازی به اتصال به برق اضطراری شناور نیست.
 3. دوربین و نمایشگر آن باید در تمامی شرایط آب و هوایی متناسب با مفاد UR E10، کاملا عملیاتی باشد.
 4. میدان دید مناسب بر اساس مفاد مندرج در این بند، تأمین گردد.
 5. محل نمایشگر باید به گونه ای باشد که بالاترین قسمت عرضی شناور توسط دیده بان، قابل مشاهده باشد.

بند شماره 7: ارتفاع پایین ترین لبه پنجره جلویی  پل فرماندهی از روی عرشه آن باید تا جای ممکن کم باشد و در هیچ حالتی نباید این لبه به مانعی در برابر میدان دیدی که در این مقرره بدان اشاره شده است، تبدیل شود.

بند شماره 8: ارتفاع قسمت بالایی پنچره جلویی پل فرماندهی از روی عرشه آن باید به حدی باشد که برای فردی با قد 1800 میلی متر که در موقعیت دیده بانی (Conning Position) ایستاده است، حتی در شرایط Pitching و در دریای متلاطم نیز مناسب باشد.

البته در صورتی که دولت صاحب پرچم، ارتفاع 1800 میلی متر را منطقی تشخیص ندهد، می توان این مقدار را تا 1600 میلی متر کاهش دهد. تصویر شماره 5 به صورت شماتیک این اندازه ها را نمایش می دهد.

Navigation Bridge Visibility-e

تصویر شماره 5

بند شماره 9: پنجره پل فرماندهی باید دارای شرایط زیر باشد:

 1. به منظور کاهش انعکاس نور، شیب رو به جلوی این پنجره باید بین 10 تا 25 درجه باشد.
 2. قاب بندی پنجره های جلویی نباید به گونه ای باشد که در قسمت جلویی محل های عملیاتی (Work Stations) شناور قرار بگیرد.
 3. از شیشه های رنگی و پلاریزه استفاده نشود.
 4. حداقل در دو عدد از شیشه های جلویی از سیستم مه زدا (Clear View) استفاده شود. لازم به ذکر است که در صورت نیاز استفاده از مه زدا های بیشتر برای رسیدن به میدان دید ایمن مطابق با مندرجات این مقرره، باید انجام بپذیرد.

توجه: در شناور های با طراحی نامتعارف، که بنا بر نظر دولت صاحب پرچم امکان رعایت کامل الزامات این مقرره امکان پذیر نیست، شرایط مشابه برای رسیدن به میدان دید نزدیک به این الزامات می تواند مورد تأیید قرار گیرد.

نویسنده, ادمین
ادمین
مهندس دریا و نویسنده مرین تاپیکس
سلب مسئولیت
علیرغم تلاش های تیم مرین تاپیکس به منظور اطمینان از درستی و کامل بودن محتویات این مقاله، مسئولیتی بابت وجود ایرادات یا از قلم افتادگی در متن مقالات، متوجه تیم تحریریه مرین تاپیکس نیست.