طرح بازگیری افراد از دریا

طرح بازگیری افراد از دریا

۱۴۰۱/۰۳/۱۰     20:15

بر اساس مقرره 17.1 فصل سوم کنوانسیون سولاس، همه شناور های مشمول این کنوانسیون باید دارای یک طرح و فرآیند اختصاصی بازگیری افراد از دریا باشند. (ship-specific plans and procedures for recovery of persons from the water)

این طرح باید بر اساس راهنمای منتشر شده توسط سازمان بین المللی دریانوردی (MSC.1/Circ.1447) تهیه و سپس بر روی شناور نگهداری شود.

در این طرح تمامی تجهیزات مشخص شده برای انجام عملیات بازگیری مشخص شده و اقدامات لازم برای این کار تشریح می گردد. هدف از این طرح، به حداقل رساندن مخاطرات این عملیات، برای افراد درگیر در آن، می باشد.

راهنمای منتشر شده برای ایجاد این طرح

در فهرست زیر حداقل مواردی که باید در تهیه این طرح مورد توجه قرار گیرد، مشخص شده است:

 1. تمام تجهیزات نجات و دیگر تجهیزات لازم که در این عملیات از آنها استفاده می شود باید با دقت مشخص شود. (حتی در صورت استفاده از روش های نامتعارف در استفاده از تجهیزات مذکور)
 2. استفاده از دیگر راهنماهای کاربردی مرتبط با این عملیات مانند راهنمای روش ها بازیابی (Guide to recovery techniques (MSC.1/Circ.1182)) و راهنمای نجات افراد در آبهای سرد (Guide for cold water survival (MSC.1/Circ.1185/Rev.1) که استفاده از موارد توصیه شده این راهنما ها می تواند در تهیه این طرح مفید و مثمر ثمر باشد.
 3. تصریح این نکته مهم که شروع و یا ادامه عملیات بازگیری افراد از دریا، تنها در حوزه اختیارات و تصمیم کاپیتان کشتی نجات دهنده می باشد.
 4. این طرح و فرآیند باید بخشی از طرح های آماده سازی اضطراری که در پاراگراف 8 بخش A کدISM بیان شده است، باشد.
 5. قبل از آماده سازی این طرح، باید ارزیابی ریسک مناسبی بر اساس تجهیزات مورد استفاده و شرایط قابل پیش بینی شناور در هنگام عملیات، تهیه و نگهداری شود.
 6. این طرح باید به گونه ای برنامه ریزی کند که در هنگام انجام عملیات، کمترین میزان آسیب های محتمل و خسارت ناشی از برخورد تجهیزات بازگیری با بدنه شناور و دیگر موانع سازه ای، وجود داشته باشد.
 7. فرآیند بازگیری باید به گونه ای طرح ریزی گردد که کمترین میزان انتقال و جابه جایی عمودی در آن پیش بینی شده باشد تا میزان خطرات ناشی از این نوع جابه جایی به کمترین حد خود برسد و تنها در زمان بروز سوانحی که امکان جابه جایی به روشهای دیگر ممکن است منجر به خطراتی مانند ایست قلبی ناشی از پایین آمدن دمای بدن، محدود شود.
 8. در صورت امکان، در تجهیزاتی که برای حمل افراد استفاده می شوند، تعداد نفرات قابل حمل را بر اساس وزن هر نفر 82.5 کیلوگرم، بر روی آن حک شود.
 9. عملیات بازگیری، باید به صورتی انجام شود که از محدوده پروانه و سیستم رانش شناور دور باشد و ترجیجا در محدوده های کناری و ایمن شناور (قسمت موازی بدنه کناری) اجرا شود.
 10. منبع نور مناسب و تأمین کننده برق آن برای مکانی که عملیات بازگیری در آنجا انجام می شود، فراهم گردد.
 11. فرآیند اختصاصی بازگیری افراد از دریا، باید ضمن مشخص کردن شرایط قابل پیش بینی که در آن خطری برای افراد درگیر عملیات رخ نخواهد داد، موارد زیر را به دقت مشخص کند:
  1. قابلیت مانور کشتی
  2. ارتفاع آزاد کشتی (Freeboard)
  3. نقاطی از کشتی که عملیات بازگیری از آن نقاط می تواند انجام گیرد.
  4. مشخصات و محدودیت های تجهیزات مورد استفاده در عملیات
  5. خدمه شناور و تجهیزات ایمنی انفرادی
  6. نیرو و جهت باد و پاشش آب دریا
  7. ارتفاع موثره موج (Hs)
  8. دوره موج
  9. موج مرده (Swell)
  10. ایمنی ناوبری

آشنایی با عملیات و شایستگی

به منظور اطمینان از آشنایی با طرح بازگیری، تمرینات مرتبط باید به صورت مرتب انجام شود. گرچه این تمرینات می تواند همزمان با تمرینات مرتب MOB نیز انجام شود.

نویسنده, ادمین
ادمین
مهندس دریا و نویسنده مرین تاپیکس
سلب مسئولیت
علیرغم تلاش های تیم مرین تاپیکس به منظور اطمینان از درستی و کامل بودن محتویات این مقاله، مسئولیتی بابت وجود ایرادات یا از قلم افتادگی در متن مقالات، متوجه تیم تحریریه مرین تاپیکس نیست.