سیستم تشخیص نشتی برا اساس روش E-RTTM

نفت و گاز


یکی از کاربردهای معمول سیستم های تشخیص نشتی Real-Time Transit Mode یا RTTM ، امکان استفاده از آن در خطوط انتقال سیالات ترکیبی یا سیالات شامل فازهای مختلف است. با این وجود، اگر نتوان سیال درون لوله را به طور دقیق مدل و شبیه سازی نمود، نتایج نادرست حاصل خواهد شد. از سوی دیگر، شرایط عملیاتی پیش بینی نشده نیز می تواند منجر به هشدار های کاذب گردد. فناوری جدیدتر E-RTTM (Extended Real-Time Transit Model) برای رفع این مشکلات توسعه یافته است.

مطالعات موردی برای استفاده از آزمایشات غیر مخرب پیشرفته در صنایع نفت و گاز

نفت و گاز


آزمایشات غیر مخرب (NDT) شامل انواع تکنیک‌های بازرسی غیرتهاجمی است که معمولاً برای تجهیزات مکانیکی، سازه‌ها و سیستم‌های لوله‌کشی به کار می رود و از آن برای تعیین محل و ویژگی‌هایی از نواقص مانند اندازه، شکل و جهت استفاده می‌شود. این آزمایشات ضمن تضمین مسائل مهمی مانند کارایی، هزینه، ایمنی و تکنیک های تضمین کیفیت، در عین حال از بروز هر گونه شکست و خرابی در نمونه های تحت آزمایش، جلوگیری می کنند. آزمایشات غیر مخرب را می توان به طور کلی به دو دسته معمولی و پیشرفته طبقه بندی کرد.