بازرسی وضعیت شناورها

بازرسی وضعیت شناورها

تیم بازرسان مجرب پایگاه جامع دریایی، توانایی انجام هر گونه بازرسی وضعیت شناورهای مختلف شامل انواع فله بر ها، تانکر ها، فری ها، کانتینر بر ها و ... را دارا بوده و بنا بر درخواست مشتریان پایگاه، به منظور ارزیابی دقیق وضعیت سازه ای، بدنه و ماشین آلات و تجهیزات مختلف منصوب، بازرسی وضعیت را بر مبنای درخواست ایشان انجام خواهد داد.

بازرسی وضعیت محدود به بازرسی مورد درخواست شرکت های بیمه گر نخواهد بود و این پایگاه قادر به ارائه گزارشی دقیق از وضعیت شناور به اجاره کنندگان کشتی، درخواست کنندگان بازرسی وتینگ، بازرسی وضعیت مورد نیاز بانکها، بازرسی پیش از خرید و ... ، می باشد.

بازرسی وضعیت شامل بازرسی مخازن (در صورت امکان)، تست های عملکردی ماشین آلات عرشه و موتورخانه، تجهیزات ایمنی، تجهیزات کشف، اعلام و اطفای حریق، تجهیزات کمک ناوبری و رادیویی و ... می باشد.