فرآیند انتقال آزمایشی گاز طبیعی مایع وارداتی در آلمان

فرآیند انتقال آزمایشی گاز طبیعی مایع وارداتی در آلمان

۱۴۰۱/۱۰/۱۳     22:39

آزمایش های اولیه برای راه اندازی عملیات واردات گاز طبیعی مایع (LNG) به آلمان در بندر شرقی لوبمین در حال انجام است. برخلاف عملیات FSRU در غرب این کشور، که در دسامبر در Wilhelmshaven با حمایت مالی دولت آغاز شد، عملیات واردات شرق به صورت خصوصی توسط دویچه ریگاز در حال تامین و توسعه است.

آزمایشات فرآیندی به عنوان گام مهم بعدی این عملیات در 30 دسامبر شروع شد که برای واردات گاز طبیعی مایع (LNG) و توزیع آن در شبکه گاز این کشور استفاده می گردد که با توجه یه نزدیک بودن به خطوط لوله نورد استریم روسیه، محل انجام آزمایش، مکانی کاملاً راهبردی است. البته بندر مورد نظر کوچک بوده و تنها با کشتی های کوچکتر قابل دسترسی خواهد بود.

تانکر Coral Furcata به عنوان اولین تانکر از سه تانکر کوچکتر مورد استفاده، فرآیند مذکور را در 30 دسامبر آزمایش کرد. وزن مرده (DWT) تانکر 10422 بوده که با آبخور (درفت) 19 فوتی می تواند 10 هزار متر مکعب گاز طبیعی مایع را انتقال دهد. طی آزمایش مذکور، این تانکر در کنار تانکری بزرگتر به نام Seapeak Hispania که به عنوان محل ذخیره سازی محموله گاز طبیعی مایع در نظر گرفته شده است، قرار گرفت.

کشتی Seapeak Hispania (ثبت اسپانیا) در 21 دسامبر وارد آلمان شده بود و با آبخور 37 فوتی و ظرفیت 137800 متر مکعب گاز، امکان پهلوگیری در بندر را نداشته است. لذا تانکر Coral Furcata ثبت شده در لیبریا با مدیریت یک شرکت هلندی (Anthony Veder) انقال کشتی به کشتی محموله گاز و تحویل آن به بندر را انجام داد.

علاوه بر تمرین انتقال در دریا، خدمه تانکر حمل گاز کوچکتر مهارت های مانور خود را که برای اولین بار در Nautitec در Leer، آلمان بر روی شبیه سازها توسعه داده شده بود، آزمایش کردند. مانورها و همچنین تعامل با خدمه یدک کش تمرین شد. گاز مایع در حال انتقال به نپتون است که در آنجا تبدیل مجدد به گاز انجام شده و به شبکه خشکی متصل خواهد شد. فرآیندهای انتقال و خوراک دهی نیز مورد آزمایش قرار گرفتند.

دکتر استفان کنابه، رئیس هیئت نظارت دویچه ریگاز، گفت: « البته در بخشی از عملیات آزمایشی، اولین مقادیر گاز طبیعی مایع مجدداً تبدیل به گاز شده و به اپراتور شبکه Gascade تحویل داده شد. اما ما نمی خواهیم آن را یک خوراک بنامیم تا انتظارات نادرست در اینجا ایجاد نشود. برای ما، عملیات خوراک دهی، یعنی عملیاتی کاملاً تجاری که تنها با شروع عملیات عادی بلافاصله پس از اتمام موفقیت آمیز مرحله آزمایشی و پس از دریافت مجوز بهره برداری آغاز می شود.»

این شرکت از هدف خود برای شروع فعالیت قبل از پایان سال عقب مانده است، اما آنها معتقدند که در آستانه تکمیل آزمایشات برای کسب مجوز تجاری هستند. پس از بهره برداری، آنها انتظار دارند تا 5.2 میلیون متر مکعب گاز را وارد شبکه توزیع کنند.

نویسنده, ادمین
ادمین
مهندس دریا و نویسنده مرین تاپیکس