فرستنده رادیویی اضطراری نشان دهنده موقعیت (EPIRB)

تجهیزات ناوبری


فرستنده(بیکن) رادیویی اضطراری نشان دهنده موقعیت (EPIRB)، دستگاهی است که عموماً برای ارسال سیگنال اضطراری در کشتی ها استفاده می شود. مقرره 14.1 کنوانسیون سولاس، تشریح می کند که تمامی تجهیزات الزامی GMDSS کشتی ها، از جمله ایپرب باید بر اساس استاندارد عملکردی متناسب (حداقل برابر با استاندارد عملکردی آیمو) طراحی، ساخته و نصب شوند.

موقعیت نصب چراغ های ناوبری

تجهیزات ناوبری


در این مقاله به الزامات محل نصب چراغ های ناوبری و ویژگی های کلی این چراغ ها اشاره می شود. چراغ های ناوبری از جمله چراغ دکل، چراغ های کناری، جراغ عقب و سایر چراغ ها، برای اطمینان از ایمنی دریانوردی و جلوگیری از تصادم، به ویژه در شرایط دید ناکافی، حیاتی هستند. در مقررات بین المللی دریایی، الزامات خاصی برای ارتفاع، دید و موقعیت این چراغ ها پیش بینی شده است.

تراز های الکترونیکی – الزامات جدید سولاس

تجهیزات ناوبری


صد و هفتمین اجلاس کمیته ایمنی دریایی آیمو از 31 می تا 9 ژوئن 2023 برگزار گردید. بر این اساس، کمیته اصلاحیه هایی را بر روی فصل پنجم سولاس در خصوص تراز الکترونیکی (Electronic Inclinometer)، به تصویب رساند. با توجه به پیش بینی پذیرش این اصلاحیه حداکثر تا یکم جولای 2025، اصلاحیه مذکور از یکم ژانویه 2026 لازم الاجرا خواهد بود.

لامپ های سیگنال روز

تجهیزات ناوبری


لامپ های سیگنال روز(Daylight Signaling Lamp) به تجهیزاتی گفته می شود که برای ارسال سیگنال های نوری سفید به یک ناظر مشخص از پرتو های متمرکز نور سفید استفاده می کنند. این لامپ ها ممکن است ثابت و یا قابل حمل باشند. در این مقاله، شرح مفید و مختصری از مقررات و الزامات مربوطه بیان می گردد.

الزمات حضور افسران رادیویی بر روی شناور ها

تجهیزات ناوبری


تمام کشتی ها موظفند که پرسنل واجد شرایط را بر اساس کد STCW بخش B-IV/2 و با تأیید دولت صاحب پرچم کشتی را به عنوان اپراتور رادیویی به کار بگیرند. این افراد باید دارای گواهینامه های مشخص شده در کد مذکور بوده و مسئولیت اصلی ارتباطات رادیویی در هنگام اضطرار را بر عهده بگیرند.

مدرن سازی تجهیزات GMDSS

تجهیزات ناوبری


سیستم جهانی اعلان اضطرار و ایمنی دریایی (GMDSS) راه حلی یکپارچه برای ارتباطات متعارف و اضطراری، ارسال و دریافت اعلان های خطر و پیام های ایمنی دریانوردی بوده که برای ارتباط بین کشتی-خشکی، کشتی به کشتی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور هماهنگی با توسعه روزافزون سیستم های الکترونیکی ناوبری، آیمو در آوریل 2008 طرحی برای بازنگری و نوسازی GMDSS، پیشنهاد کرد. با توسعه سریع بازار حمل و نقل دریایی، پیشرفت تکنولوژی ارتباطی کشتی‌ها نیز در مقیاسی بزرگ، صورت گرفته است. بر این اساس، قابلیت‌های تجهیزات ارتباطی فعلی در کشتی‌ها به سختی می‌تواند با پیشرفت های این روزهای فناوری ایمنی ناوبری، هماهنگ باشد.

تست های منظم تجهیزات رادیویی کشتی های تجاری

تجهیزات ناوبری


GMDSS یک سیستم ایمنی مخاطرات و ارتباطات رادیویی شناخته شده بین المللی است که در چندین دهه اخیر ایجاد شده است و در واقع سیستمی برای ارتباط کشتی به ساحل و کشتی به کشتی است که از ماهواره ها و/یا سیستم های رادیویی زمینی با فناوری DSC (تماس انتخابی دیجیتال) استفاده می کند. تیم مارین سنتر، در این مقاله ضمن بررسی موضوع سعی می کند روال ارزیابی های معمول و روتین تجهیزات رادیویی را به صورت مفید و مختصر بیان نماید. با ما همراه باشید.

راهنمای کلی برای بازرسی رادیویی شناور ها – بخش 1

تجهیزات ناوبری


این مقاله ضمن ارائه یک راهنمای مفید برای انجام بازرسی رادیویی شناور های می تواند مورد استفاده دریانوردان، افسران ایمنی، بازرسان دریایی قرار گیرد. بر اساس متن کنوانسیون سولاس تمام شناور های با تناز ناخالص بالای 300 به غیر از مواردی که در این کنواسیون بدان اشاره شده، باید الزامات مشروح آن را رعایت نمایند.